TRANSTAV TT, s.r.o. - STAVEBNÁ FIRMA, ZEMNÉ PRÁCE, NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA

Naše referencie realizovaných projektov

2018

 1. Nohejbalové ihrisko – Justičný palác BA- odkop kufra, zhotovenie štrkodrvovej vrsty, odvodnenie žľabmy, realizácia tartanového povrchu.
 2. Freudenberg Potvorice- HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, asfalty
 3. Goodman Senec 2 etapa-  HTU, zemnné práce, búracie práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií
 4. Felbermayer Bratislava- HTU, zemnné práce, búracie práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií
 5. Presskam Bratislava- podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, drenáže, pokládka obrubníkov
 6. Koliba BA - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách
 7. Slnečnice - Južné Mesto zóna C3 - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk,drenáže, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách, kladenie obrubníkov.
 8. Atletický ovál Lamač - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy, kladenie záhonových obrubníkov, zhotovenie doskočiska
 9. Obytný súbor Dúbravy-  podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách
 10. Bezbarierové Dvojihisko na Slávii- REVITALIZÁCIA – zemné práce, demontáž oceľových stožiarov a zábradlí ,úprava plochy laserovým grédrom,mixovanie zeminy s riečnym kamenivom, realizácia závlah a čerpacej stanice, výsev trávy.
 11. Novares Trnava - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií ,drenáže, pokládka dlažby na chodníkoch, kladenie obrubníkov.

2017

 1. IBV 3B Kamenná cesta - Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete,  chodníky - rok 2017 –súkromný  investor
 2. Obytný súbor Škultétyho II fáza. Spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste. Realizované pre Cesty Nitra a.s. rok 2017
 3. Bytový dom Fuxova –BA – spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste, zámková dlažba, terénne úpravy.  Realizavané pre Cesty Nitra. Rok 2017
 4. Parkovisko pre PSA Peugeot – Trnava – dovoz štrkodrvy, úprava do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017
 5. Staveničná komunikácia Borry Home- dovoz a úprava štrkodrvy do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017
 6. Rekonštrukcia obecnej cesty Marianka – odvodnenie, chodník, verejné osvetlenie, terénne úpravy. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017
 7. IBV 4B – Trnava – CB kryt, dažďová a splašková kanalizácia,  IS, chodníky, VO- súkromný investor. Rok 2017
 8. Tréningové centrum AS Trenčín- Ostrov- HTU, drenáže, obrubníky, dovoz štrkodrvy a úprava do nivelety, puzdra pre oplotenie. Realizované pre DEALS MANAGEMENT. Rok 2017
 9. Goodman Senec 1. etapa- rekonštrukcia ciest, drenáže,  štrkodrvy, CBGM. Relaizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

2016

 1. IBV 3B Kamenná cesta - Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete,  chodníky - rok 2017 –súkromný  investor
 2. Obytný súbor Škultétyho II fáza. Spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste. Realizované pre Cesty Nitra a.s. rok 2017
 3. Bytový dom Fuxova –BA – spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste, zámková dlažba, terénne úpravy.  Realizavané pre Cesty Nitra. Rok 2017
 4. Parkovisko pre PSA Peugeot – Trnava – dovoz štrkodrvy, úprava do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017
 5. Staveničná komunikácia Borry Home- dovoz a úprava štrkodrvy do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017
 6. Rekonštrukcia obecnej cesty Marianka – odvodnenie, chodník, verejné osvetlenie, terénne úpravy. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017
 7. IBV 4B – Trnava – CB kryt, dažďová a splašková kanalizácia,  IS, chodníky, VO- súkromný investor. Rok 2017
 8. Tréningové centrum AS Trenčín- Ostrov- HTU, drenáže, obrubníky, dovoz štrkodrvy a úprava do nivelety, puzdra pre oplotenie. Realizované pre DEALS MANAGEMENT. Rok 2017
 9. Goodman Senec 1. etapa- rekonštrukcia ciest, drenáže,  štrkodrvy, CBGM. Relaizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Roky 2012-2015

 1. Dočasné odstavné pruhy D1 - Trnava-Bratislava, odkopávky zeminy, realizácia konštrukčných vrstiev komplet, zhotovenie krajníc a terénne úpravy, odvodnenie. Realizované pre Cesty Nitra, a.s.
 2. Hala, recyklácia skla Šelpice - spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie. Realizované pre Keraming, a.s.
 3. Dočasné odstavné pruhy D1 - Trnava-Bratislava, odkopávky zeminy, realizácia konštrukčných vrstiev komplet, zhotovenie krajníc a terénne úpravy, výkop rygolov, odvodňovacie žľaby, pokládka, svahovanie, obkladanie svahov kameňom. Realizované pre TSS Grade, a.s.
 4. IBV 3 Kamenná cesta - Jazdecká ulica , Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete,  chodníky - rok 2009 - investor
 5. IBV 4 Kamenná cesta, Trnava - ul. Oskara Čepana- skryvka ornice, cesty, chodníky, inž. siete, kanalizácia dažď a splašková, autobusové zastávky - rok 2012- 2013- investor
 6. Freudenberg Potvorice, etapa 2- vnútroareálová komunikácia, chodníky, rozšírenie parkoviska, odvodňovacie žľaby,dopravné značenie- rok 2013 - subdodávateľ pre Keraming a.s.
 7. Elster Stará Turá , etapa 2- vnútroareálová komunikácia, drenáže - odvodnenia, chodníky, skyvka ornice, gabionový múr, dopravné značenie -  rok 2012 - subdodávka pre Keraming a.s
 8. Elster Stará Turá - vnútroareálové úpravy- rozšírenie cesty a chodníkov, dopravné značenie- rok 2014- subdodávka pre Keraming a.s
 9. Jaslovské Bohunice - chodníky- rok 2013 a 2014 , subdodávka pre TSS Grade a.s.
 10. Horné Orešany - dopravné ihrisko- rok 2014 - dodávateľ pre ZŠ Horné Orešany
 11. TMT The Mall Trnava - HTU - zemná stabilizácia - rok 2013 - subdodávka pre Keraming a.s
 12. Rozšírenie cesty - Križovatka na Gagarinovej ulici , Bratislava- rok 2011 - subdodávka pre TSS Grade a.s.
 13. Inergy Lozorno etapa 2 - vnútroareálová komunikácia, parkovisko, odvodnenia, dopravné značenie, terénne úpravy, rok 2012 - subdodávka pre Aquating s.r.o
 14. IBV 3 B jazdecká ulica- kanalizácia, inž. siete, cesty - parkoviská , chodníky- rok 2014 - 2015 - investor
 15. IBV 4 B predĺženie- cesty, kanalizácia, chodníky, inž. siete- rok 2015 - investor
 16. Fremach Kroměříž - vnútro halové úpravy- podkladové vrstvy- rok 2013 - subdodávka pre Keraming a.s
 17. MTF Trnava - HTU ( hrubé terénne úpravy)  rok 2013- subdodávka pre Keraming a.s
 18. Regulácia toku Trnávka - dĺžka 1 km- rok 2009 - subdodávka pre SVP Piešťany
 19. Bernolákovo – cyklotrasa – podkladové vrstvy zo  štrkodrvy a KSC , rok 2015 – subdodávka pre Swietelsky a.s
 20. Firma TRANSTAV TT – Trnava – výstavba firmy – spevnené plochy, oplotenie , hala rok 2015- 2016– investor
 21. Južné Mesto – Slnečnice – Bratislava – zemná stabilizácia, podkladové vrsty, zámkové dlažby, odvodnenie spevnených plôch  - rok 2015 - subdodávka pre Cesty Nitra a.s.
 22. Leoni Slovakia- Trenčianska Teplá -  parkoviská zo zámkovej dlažby, oporný múr, dažďová kanalizácia, ORL  - rok 2015 –subdodávka pre Cesty Nitra a.s.
 23. ZF Slovakia – Trnava – odhumusovanie pod halu, zhotovenie podkladovej vrstvy zo štrkodrvy – rok 2015 – subdodávka pre PROMA žilina
 24. Rekonštrukcia križovatky Ivánska – Pestovateľská -  búracie práce, podkladové vrsty zo ŠD a KSC, odvodnenie komunikácie, kladenie Keselsky obrubníkov, zámkové dlažby, palisády- rok 2015- subdodávka pre Cesty Nitra a.s.
 25. Aquarelax Trnava – parkoviská , odhumusovanie, podkladové vrstvy, zámkové dlažby- rok 2015 – dodávateľ pre Aquarelax spol. s.r.o

Máte otázku?
+421 948 200 288 / +421 904 847 030

Viac kontaktov »

TRANSTAV TT, s.r.o., Orešianska 1, 917 07 Trnava

TRANSTAV TT, s.r.o. Všetky práva vyhradené © 2019